Ghid depunere

și răspunsuri la întrebările frecvente

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în PAŞCANI şi au vârsta de cel puţin 18 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative

Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota. Prin excepție, cetățenii care nu au acces la internet vor depune propunerile de proiect direct la Registratura Municipiului PAŞCANI. În acest caz, crearea contului de utilizator și încărcarea propunerii pe platforma online va fi realizată de către o persoană desemnată din cadrul Municipiului PAŞCANI.

 • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea
 • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează
 • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu
 • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale
 • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii
 • Să particip activ la realizarea şi urmărirea proiectelor

Prin intermediul Platformei de Bugetare participative, fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite, prin intermediul platformei curente.

Titlul proiectului: să fie concis;
Domeniul în care se va înscrie proiectul

 • se va specifica domeniul în care se va înscrie proiectul;/
 • în cazul în care propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru un singur domeniu, respectiv sa aleaga domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/important;

Descrierea proiectului

 • formularea problemei trebuie să fie detaliată;
 • specificarea nevoilor identificate;
 • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului;

Localizarea proiectului

 • prin adresă, hartă, zonare, ilustrații foto etc.

Durata estimată a proiectului

 • estimarea duratei de implementare a proiectului;

Beneficiarii proiectului

 • specificarea beneficiarilor proiectului

Buget estimat

 • se va prezenta o estimare cât mai detaliată a bugetului proiectului;
 • va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru lucrări/servicii similare, studii de piață etc.

Documente ataşate

 • deviz estimative, fotografii, grafice/schiţe, planuri PUZ, alte documente suport

Inițiatorul propunerii de proiect și datele de identificare ale acestuia.